RepairCafe ook in 2020

By 3 januari 2017Berchplaets

We hebben een mooi begin gemaakt met de eerste Repair Café dagen. We kunnen van een succesvol jaren 2016 t/m 2020 spreken, veel Berghemnaren die kapotte spullen aanleverden gingen tevreden naar huis met gerepareerd materiaal. Daar doen we het als vrijwilligers voor. En dat de aanbieders blij waren was te zien aan de giften in de fooienpot. Zo kunnen we blijven bestaan.
Allemaal dank daarvoor.

16 december

Zonder vrijwilligers geen Repair Café Berghem: Allemaal bedankt en een gezond en fijn 2020.
Met vriendelijke groeten,

Jan van Erp

Leave a Reply